Sound Design

עיצוב פסקול

הפקת פס-הקול לסרט מורכבת משלבים רבים
כאשר על כולם מנצח מעצב פס-הקול של הפרויקט.

 
בניית פס-הקול (Sound Design) כוללת שכבות רבות – 
דיאלוגים, אווירות (לדוגמא סצנה בבית קפה כאשר
מסביב ישנם "רעשים" של צלחות, סכו"ם, מטבח וכו')
פוליס, אפקטים וכמובן מוזיקה.
לכל שכבה כזאת נדרשת עבודת עריכה יסודית
הנעשית על ידי עורך סאונד בניהולו של מעצב פס-הקול.

לאחר שכל השכבות עומדות בפני עצמן,
משלבים אותן יחדיו ויוצרים את פס-הקול השלם.

 

לקביעת עיצוב פסקול