מערכת שעות

מערכת שעות של שנת הלימוד את הימים ואת השעות אתם מקבלים מהחונכות שלכם בתחילת השנה