Music For Picture

הלחנת מוזיקה לתמונה

השפעת המוזיקה עלינו הצופים הינה עצומה והיא חלק בלתי נפרד
מהיצירה עצמה (הסרט, הפרסומת, הסאונד במשחק המחשב וכו׳)
ויכולה לעורר אצלנו פרץ רגשות כזה או אחר.

אנחנו בפלוטו מציעים מגוון רחב של שירותי מוזיקה:
נוכל ליצור מוזיקה מקורית ברמה הגבוהה ביותר הכוללת את כל שלבי היצירה
או להתאים מוזיקה ממגוון הספריות שברשותינו, אשר תשתלב בכל פס-קול.

לקביעת הלחנה מוזיקה לתמונה