Foley

פוליס הוא צליל הנוצר או מוגבר באופן מלאכותי ומטרתו היא להעצים
את האפקט הקולי של פס-הקול.

בעזרת אמני הפוליס איתם אנחנו עובדים,
באפשרותינו לייצר פוליס בהתאמה אישית לכל פרויקט ברמה הגבוהה ביותר
ובאיכות בלתי מתפשרת.
בנוסף, בפלוטו קיים מגוון עצום של ספריות עם היצע רחב של סאונדים
אשר בעזרתם ניתן להחיות ולהעצים כל פסקול.

לקביעת סשן foley