Dubbing

הקלטת דיבוב

הפקת דיבוב הינה למעשה תהליך שבו מחליפים את הקולות בסרט
באמצעות הקלטת הדיאלוגים לשפה המקומית,
ובמידת הצורך גם אלמנטים נוספים כגון צלילים ומנגינות.

תהליך הדיבוב מצריך אופרציה שלמה של תרגום משפת המקור
הכולל התאמה לתנועות השפתיים (ליפסינג) כמה שניתן,
ייעוץ לשוני להגייה נכונה, מדבבים עם יכולות משחק
ובימאי קולות רגיש וקשוב.

לקביעת הקלטת דיבוב